Disclaimer

Disclaimer

Ergo Comfort bvba kan ten allen tijde de algemene voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de online bestelling.

Ergo Comfort bvba selecteert zorgvuldig de foto’s, afbeeldingen en beschrijvingen die de verschillende fabrikanten en leveranciers ter beschikking stellen, en is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukwerk. De kleuren op de foto’s kunnen afwijken van het origineel product. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hierbij een rol spelen. Indien er grote verschillen zouden zijn, gelieve deze dan te melden via de klantendienst of het contactformulier.

Op de aangeboden informatie (foto's en tekst) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Ergoshop. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.